Miljoenennota 2024: alom zorgen om de koopkracht

Voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste boodschap van de Miljoenennota 2024. Kort voor Prinsjesdag is nog twee miljard euro vrijgemaakt om dit doel te bewerkstelligen.

Ruim de helft van dat geld gaat naar het kindgebonden budget. Ook de maximale huurtoeslag gaat omhoog. De zorgtoeslag valt in 2024 juist lager uit dan dit jaar.

■  KOOPKRACHT
Maar de koopkracht moet over de brede linie omhoog, vindt het demissionaire kabinet. Volgens de berekeningen is dat gelukt. De gemiddelde Nederlander zou er in 2024 ongeveer 1,8% op vooruit moeten gaan. Als dat uitkomt, zouden we na twee jaar weer een stijgende trend zien. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) daalde de koopkracht in 2022 namelijk met 2,7% en zal er dit jaar waarschijnlijk een daling zijn van 1,1%.

■  BELASTING
De koopkrachtsteun wordt voor een deel betaald uit belastinggeld. Als je een hoger inkomen hebt, val je volgend jaar eerder in het belastingtarief van 49,5%. Verder betaal je volgend jaar iets meer belasting in de eerste schijf, 36,97% in plaats van 36,93%. Wel gaat de arbeidskorting met € 115 omhoog, als je een inkomen hebt tussen € 23.000 en € 37.000.

Ook de box 3-belasting over vermogen, zoals spaargeld en beleggingen, gaat omhoog. In 2024 betaal je 34% over het ‘fictieve’ rendement ervan; dit was 32%. De belastingdrempel in box 3 wordt niet aangepast en blijft op € 57.000.

■  HYPOTHEEK
Vooralsnog verandert er niets aan de regels rond hypotheekrenteaftrek. Waar je rekening mee moet houden als je een (nieuwe) hypotheek wilt sluiten, is dat de hoogte daarvan volgend jaar mede afhankelijk wordt van het energielabel van het huis.

■  EIGENWONINGFORFAIT
Als je een eigen huis hebt, moet je een deel van de waarde ervan optellen bij je belastingaangifte. Dit zogenoemde eigenwoningforfait hangt nauw samen met de WOZ-waarde van je huis. Voor de meeste mensen is die een stuk hoger geworden. Daardoor is de kans groot dat je in 2024 meer belasting moet betalen.

■  HUREN
Huurders met een laag inkomen komen in 2024 in aanmerking voor extra huursubsidie. Het gaat om een bedrag van maximaal € 34 per maand. Verder moet er begin volgend jaar een wet komen die ervoor zorgt dat huren voor mensen met een middeninkomen betaalbaar blijft.

 

■  ENERGIEBELASTING
Dit jaar zijn de belastingen op energie enorm gestegen. Maar omdat er een prijsplafond was, heeft bijna niemand daar iets van gemerkt. Als het prijsplafond in 2024 verdwijnt, gaan de meeste huishoudens flink meer betalen voor gas en elektriciteit. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis gaat het gemiddeld om ruim € 600 per jaar meer dan in 2022.

■  ZORGKOSTEN
Ook de verzekering voor ziektekosten wordt weer duurder. Naar verwachting stijgt de premie van de basisverzekering met zo’n € 12 per maand. De zorgtoeslag daalt in 2024 juist iets. Wel blijft het eigen risico met € 385 gelijk.

■  BRANDSTOF
De belasting op brandstof is tijdelijk verlaagd, maar dat stopt in 2024. Volgens berekeningen wordt benzine daardoor per liter € 0,21 duurder en diesel € 0,13. Of dit doorgaat, is nog de vraag. Het lijkt er namelijk op dat de meerderheid van de Tweede Kamer tegen deze plannen is. Als kleine pleister op de wonde stijgt de onbelaste vergoeding voor zakelijke reiskosten van € 0,21 naar € 0,23.

WIJZIGINGEN
Wat er wel en niet van de Miljoenennota 2024 terecht komt, moeten we afwachten. Waar er normaal gesproken na Prinsjesdag weinig of geen grote wijzigingen zijn, zou dat dit jaar wel eens anders kunnen uitpakken. De Tweede Kamer is over veel zaken behoorlijk verdeeld.

Bijna alle partijen hebben al voorstellen voor aanpassingen gedaan. Die gaan van de benzineprijs tot de belasting voor de lagere – en middeninkomens en van de hoogte van het minimumloon tot de prijs van openbaar vervoer. Tijdens de Algemene Beschouwingen gaan de leden van de Tweede Kamer over al deze kwesties met het demissionaire kabinet – en elkaar – in debat.

MEER INFORMATIE
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over je financiën nu en in de toekomst? Neem dan gerust even contact met ons op. Als Erkend Financieel Adviseur -mede Erkend Hypotheek Advies- helpen wij je graag verder.


#FinanciëleToekomst #Hypotheek #Inkomen #Woonlasten #FinancieelAdvies


Vervroegd met pensioen

Eerder stoppen met werken klinkt voor veel mensen als muziek in de oren. Dat moet natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Hoeveel geld heb jij nodig om eerder met pensioen te gaan? En wanneer kan je in jouw situatie stoppen met werken?

Als je vervroegd met pensioen gaat, stop je met werken voordat je de AOW- of de pensioenleeftijd hebt bereikt. Wanneer dat moment is bepaal je zelf. Wel moet dit financieel haalbaar zijn. Eerder stoppen met werken heeft namelijk gevolgen voor je financiële situatie.

■  WAAROM ZOU JE EERDER MET PENSIOEN GAAN?
Iedereen heeft een persoonlijke reden om vervroegd met pensioen te gaan, zoals bijvoorbeeld:
• mantelzorg verlenen aan familie
• tegelijkertijd met je (oudere) partner stoppen met werken
• reizen als je nog fysiek fit bent
• meer tijd nemen voor je hobby’s

■  HET VERSCHIL TUSSEN AOW-LEEFTIJD EN PENSIOENLEEFTIJD
De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd behoren tot verschillende onderdelen van een pensioen, namelijk de AOW (Algemene Ouderdomswet) en het ouderdomspensioen. Zodra je de AOW-leeftijd hebt bereikt krijgt je maandelijks van de overheid AOW uitgekeerd. Of je hier recht op hebt hangt uiteraard af van bepaalde voorwaarden. 

Het ouderdomspensioen bouw je via je werkgever op. Dat geldt alleen als je werkgever daar iets voor geregeld heeft. Dit pensioen komt vrij op het moment dat je de pensioenleeftijd bereikt.

 

Beide leeftijden zijn gekoppeld aan de algemene levensverwachting. In 2024 bereikt de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd per jaar dat we langer leven met 8 maanden. De pensioenleeftijd volgt uit de pensioenregeling en wordt bepaald door werkgever en werknemer of sociale partners. De pensioenleeftijd is wel aan bepaalde (fiscale) grenzen gebonden. De fiscale pensioen-richtleeftijd ligt tot 2025 vast op 68 jaar.

■  VIER MOGELIJKHEDEN OM EERDER TE STOPPEN MET WERKEN
1. Pensioen vervroegd laten uitkeren
2. Overbruggen met eigen geld
3. Verlof opnemen
4. Vroegpensioenregeling gebruiken

■  KAN JIJ EERDER MET PENSIOEN?
Heb je al besloten dat je vervroegd met pensioen wil? Dan is de volgende vraag of dit financieel haalbaar is. Hoeveel geld heb je nodig om één, twee, drie of misschien wel 10 jaar eerder te stoppen met werken? Om dit te berekenen heb je een goed beeld van je toekomstige uitgaven nodig.

Als Erkend Financieel Adviseur helpen wij je om alles op een rij te zetten en adviseren wij je desgewenst over de mogelijkheden die voor jou gelden. Neem dus gerust contact met ons op.


Minder mensen scheiden, ouders juist vaker uit elkaar

Het aantal mensen dat ging scheiden is sinds 1980 niet zo laag geweest. Goed nieuws, zou je denken. Maar de werkelijkheid is anders. Het aantal ouders met jonge kinderen dat uit elkaar gaat, stijgt namelijk.

Hoe kan dat? Nou, steeds meer stellen wonen ongehuwd samen, of zijn elkaars geregistreerde partners. Dat blijft vaak ook nog zo als ze kinderen hebben gekregen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als zo’n stel uit elkaar gaat, telt het CBS dat niet als een scheiding. Maar het effect is natuurlijk vaak hetzelfde.

■  ONGETROUWDE OUDERS VAKER UIT ELKAAR
Ouders die bij de geboorte van hun kind getrouwd waren, scheiden het minst. Van de gehuwde stellen die in 2013 een kind kregen, was ruim 92% in 2019 nog bij elkaar. Bij stellen die ongehuwd samenwoonden lag dit percentage op 84%.

■  VEEL IMPACT
Of je nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of ongehuwd samenwoont, een scheiding heeft altijd veel impact. Emotioneel, maar ook praktisch en financieel. Want wie blijft er in het huis wonen? 

 

Is dat überhaupt wel mogelijk, gezien de kosten? Als het nog wel kan, lukt het de ander dan ook nog om een woning te kopen of te huren? Waar gaan de kinderen wonen en wie betaalt dan wat?

■  SNEL INZICHT KRIJGEN
Als jij en je partner uit elkaar gaan, is het belangrijk om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in jullie financiële toekomst. Denk bijvoorbeeld aan alimentatierechten en -plichten, maar ook aan (toekomstige) woonlasten en de verdeling van vermogen, zoals spaargeld en het huis. Daarnaast bestaat de kans dat jullie aanspraak kunnen maken op een deel van elkaars pensioenrechten.

■  FINANCIËLE GEVOLGEN ONDER CONTROLE
Als Erkend Financieel Adviseur -alsmede Erkend Hypotheekadviseur- kunnen wij je bijstaan met advies als je in een scheidingstraject belandt. We schakelen waar nodig andere specialisten in. Dat neemt het verdriet van een verbroken relatie niet weg, maar helpt je wel om de financiële gevolgen ervan zo goed mogelijk onder controle te houden.

Neem gerust contact met ons op als je meer hierover wilt weten.