In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5% hoger dan in april 2023. Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen in april met 1,0%.

Genoemde prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Ten opzichte van maart is de prijsindex bestaande koopwoningen in de maand april met 1% gestegen.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd, maar sinds juni 2023 stijgen de prijzen van koopwoningen echter weer. In april 2024 lagen de prijzen voor het eerst hoger (0,7%) dan de vorige piek in juli 2022.

In het eerste kwartaal van 2024 waren de prijzen van alle woningtypen hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was met 5,4 procent het grootst bij tussenwoningen en met 0,5 procent het kleinst bij vrijstaande woningen.

 

Meer transacties bestaande koopwoningen:
Het Kadaster maakte bekend dat het in april 15.689 woningtransacties registreerde, ruim 22% meer dan een jaar eerder. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in totaal 60.130 woningen verkocht, dat is bijna 13% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning bedroeg in april € 435.984.

In het eerste kwartaal van 2024 was de stijging van woningtransacties was het grootst bij appartementen (26,7 procent) ten opzichte van eerste kwartaal 2023. Bij tussenwoningen is er een daling van het aantal woningtransacties met 0,2 procent.

Bron: CBS/Kadaster