Box 3 in 2024: hoeveel belasting moet je betalen?

Als je belegt, spaargeld hebt of bezittingen zoals bijvoorbeeld een tweede huis in Nederland, dan is de kans groot dat je in 2024 box 3-belasting moet betalen. Maar hoeveel precies? Dat is nog een hele rekensom.

Er is al jaren veel te doen over de box 3-belasting of vermogensrendementsheffing, zoals die officieel heet. Over drie jaar komt er een nieuw stelsel. Vanaf dan wordt het feitelijke rendement van je bezittingen belast. Tot die tijd gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement.

■  RENDEMENT
Een fictief rendement wil zeggen dat er een aanname wordt gedaan wat gemiddeld ongeveer het rendement zou moeten zijn. Voor spaargeld is dat denkbeeldige rendement in 2024 voorlopig vastgesteld op 1,03%. Voor beleggingen en andere bezittingen gaat de Belastingdienst in 2024 uit van 6,04% rendement.
In 2024 betaal je 36% belasting over dat rendement. Dat is 4% meer dan in 2023.

■  DREMPELBEDRAG EN HEFFINGSVRIJ VERMOGEN
Heb je daarnaast schulden die in box 3 vallen, bijvoorbeeld omdat je een lening hebt? Dan mag je die aftrekken tegen een percentage van 2,47%. Maar daarmee ben je er nog niet. Zo geldt er voor schulden een drempelbedrag. Dit betekent dat je niet de hele schuld mag meenemen in de berekening. 

 

Daar staat tegenover dat een deel van jouw bezittingen onder het heffingsvrije vermogen valt. Dat gaat in 2024 niet omhoog en bedraagt € 57.000 per fiscale partner. Over dit deel van je vermogen hoef je geen belasting te betalen.

■  DEFINITIEVE PERCENTAGES
Nog een belangrijk detail: alleen het genoemde percentage van 6,04% voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor banktegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Pas begin 2025 bepaalt de Belastingdienst de percentages hiervoor en verwerkt die aansluitend in jouw definitieve belastingaanslag.

■  INGEWIKKELDE BEREKENING
Zelfs als je alleenstaand bent en enkel spaargeld en een lening hebt, kan de berekening van de box 3-belasting al ingewikkeld zijn. Laat staan als je spaargeld, beleggingen, schulden én een fiscaal partner hebt. Op deze pagina op de website van de Belastingdienst zijn drie voorbeelden uitgewerkt.

■  MEER INFORMATIE
Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Als Erkend Financieel Adviseur zijn wij specialist op het gebied van geldzaken en hebben daarnaast een uitgebreid netwerk van andere professionals! 

De waarde van een Erkend Financieel Adviseur

Veel Nederlanders maken gebruik van de diensten van een financieel adviseur. Soms omdat het moet, maar meestal omdat ze bij financiële vraagstukken graag een specialist in de arm nemen. 

Anderzijds zijn er ook mensen die liever niet aan tafel gaan met een financieel adviseur. Bijvoorbeeld omdat ze die diensten duur vinden. En eerlijk is eerlijk, voor de prijs van bijvoorbeeld een hypotheekadvies kun je heel wat leuke dingen doen. Maar de kosten van advies zijn maar de helft van het plaatje.

■  BESPAREN
Een goede financieel adviseur voorkomt financiële problemen later en helpt je om direct al te besparen. Bijvoorbeeld door de voorwaarden van een hypotheek – of een ander financieel product – te vergelijken. Stel dat je op basis van dat advies een hypotheek van € 350.000 afsluit waarvoor je 0,25% minder rente betaalt. Dan levert dat je in tien jaar € 8.750 op en in dertig jaar zelfs meer dan € 26.000.

■  VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Zeker bij grote beslissingen – zoals het kopen van een huis – kijkt een financieel adviseur niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. Heb je kinderen of een kinderwens? Wat zijn de verwachtingen over je toekomstige inkomsten? Hoe gaan die eruit zien als er iemand ziek wordt of overlijdt? Bouw je pensioen op en hoeveel? Door hier bij het sluiten van een hypotheek goed bij stil te staan, ben je in financiële zin beter voorbereid op de toekomst.

■  GEMOEDSRUST
Bijkomend voordeel is dat je daardoor meer gemoedsrust hebt. Cijfers bewijzen dat: vier van de vijf Nederlanders die gebruik maken van de diensten van een adviseur hebben meer vertrouwen in hun eigen financiële beslissingen. Een vergelijkbaar aantal geeft aan beter voorbereid te zijn op hun pensioen. Ook zijn de meesten in staat om een financiële tegenslag op te vangen, zoals een onverwacht grote uitgave.

■  ERKEND FINANCIEEL ADVISEUR
Niet iedereen mag zo maar financieel advies geven. Daar is een speciale wet voor opgesteld, de Wet op het financieel toezicht (Wft). Die regelt aan welke voorwaarden adviseurs minimaal moeten voldoen. 

Voor adviseurs die het keurmerk Erkend Financieel Adviseur voeren, zijn die regels nog een stuk strenger. Een Erkend Financieel Adviseur moet naast alle wettelijke verplichtingen elk jaar extra onderwijs volgen om z’n vakkennis op peil te houden. Daarnaast gelden er gedragsregels en een beroepscode waaraan hij of zij zich verbindt.

■  VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN
Wil jij weten wat wij als Erkend Financieel Adviseur -alsmede Erkend Hypotheekadviseur- voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: www.wimjanson.nl/contact.