Eerder stoppen met werken klinkt voor veel mensen als muziek in de oren. Dat moet natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Hoeveel geld heb jij nodig om eerder met pensioen te gaan? En wanneer kan je in jouw situatie stoppen met werken?

Als je vervroegd met pensioen gaat, stop je met werken voordat je de AOW- of de pensioenleeftijd hebt bereikt. Wanneer dat moment is bepaal je zelf. Wel moet dit financieel haalbaar zijn. Eerder stoppen met werken heeft namelijk gevolgen voor je financiële situatie.

■  WAAROM ZOU JE EERDER MET PENSIOEN GAAN?
Iedereen heeft een persoonlijke reden om vervroegd met pensioen te gaan, zoals bijvoorbeeld:
• mantelzorg verlenen aan familie
• tegelijkertijd met je (oudere) partner stoppen met werken
• reizen als je nog fysiek fit bent
• meer tijd nemen voor je hobby’s

■  HET VERSCHIL TUSSEN AOW-LEEFTIJD EN PENSIOENLEEFTIJD
De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd behoren tot verschillende onderdelen van een pensioen, namelijk de AOW (Algemene Ouderdomswet) en het ouderdomspensioen. Zodra je de AOW-leeftijd hebt bereikt krijgt je maandelijks van de overheid AOW uitgekeerd. Of je hier recht op hebt hangt uiteraard af van bepaalde voorwaarden. 

Het ouderdomspensioen bouw je via je werkgever op. Dat geldt alleen als je werkgever daar iets voor geregeld heeft. Dit pensioen komt vrij op het moment dat je de pensioenleeftijd bereikt.

 

Beide leeftijden zijn gekoppeld aan de algemene levensverwachting. In 2024 bereikt de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd per jaar dat we langer leven met 8 maanden. De pensioenleeftijd volgt uit de pensioenregeling en wordt bepaald door werkgever en werknemer of sociale partners. De pensioenleeftijd is wel aan bepaalde (fiscale) grenzen gebonden. De fiscale pensioen-richtleeftijd ligt tot 2025 vast op 68 jaar.

■  VIER MOGELIJKHEDEN OM EERDER TE STOPPEN MET WERKEN
1. Pensioen vervroegd laten uitkeren
2. Overbruggen met eigen geld
3. Verlof opnemen
4. Vroegpensioenregeling gebruiken

■  KAN JIJ EERDER MET PENSIOEN?
Heb je al besloten dat je vervroegd met pensioen wil? Dan is de volgende vraag of dit financieel haalbaar is. Hoeveel geld heb je nodig om één, twee, drie of misschien wel 10 jaar eerder te stoppen met werken? Om dit te berekenen heb je een goed beeld van je toekomstige uitgaven nodig.

Als Erkend Financieel Adviseur helpen wij je om alles op een rij te zetten en adviseren wij je desgewenst over de mogelijkheden die voor jou gelden. Neem dus gerust contact met ons op.