Het prijsplafond voor energie wordt in 2023 voor consumenten nog gunstiger dan gedacht. Dat heeft minister Jetten van Energie bekend gemaakt. Met name de prijs van elektriciteit wordt op een veel lager bedrag begrensd dan oorspronkelijk het plan was.

Voor de eerste 1.200 kuub gas betaal je volgend jaar € 1,45 per kuub. Dat is € 0,05 minder dan in het plan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. De maximale prijs voor elektriciteit gaat nog verder omlaag: voor de eerste 2.900 kWh betaal je volgend jaar € 0,40. Eerder was er nog sprake van € 0,70 voor de eerste 2.400 kWh. Gebruik je meer energie? Dan betaal je gewoon de marktprijs.

■  OOK COMPENSATIE IN 2022
Ook krijgen alle huishoudens in Nederland dit jaar al een compensatie voor de hoge energieprijzen. Het gaat om een bedrag van € 190 over zowel de maand november als december. Jouw energieleverancier verrekent deze korting via je energierekening. 

 

Vanaf november wordt er € 190 van de voorschotnota die je betaalt voor je energierekening afgetrokken. Dit geldt niet voor mensen met een vast contract die minder betalen dan de nieuwe prijzen. In dat geval blijft dat contract gewoon gelden.

■  VARIABELE TARIEF
De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven inclusief energiebelasting en btw. Met een gemiddeld verbruik scheelt het plafond een huishouden in 2023 ongeveer € 2.500 per jaar.

■  ZELFSTANDIGEN EN BEDRIJVEN
Ook andere kleinverbruikers zoals zelfstandigen, verenigingen, sommige kleine bedrijven en “kleine maatschappelijke organisaties” zullen onder het plafond vallen. Althans, dat verwacht het kabinet. Voor middelgrote en kleine bedrijven die veel verbruiken, zoals bakkers, komt nog een specifieke regeling.